ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายธนวัน - ทองสุกโชติ 1 กุมภาพันธ์ 2541 - 5 ตุลาคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นางศิริกุล - พึ่งสม 2 สิงหาคม 2542 - 21 มิถุนายน 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นางเอรินทร์ - ชูโชติ 31 กรกฎาคม 2543 - 22 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นางจิราภรณ์ - วงศาโรจน์ 14 มกราคม 2545 - 10 กรกฎาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นายวินัย - ขันติวิศิษฎ์ 11 กรกฎาคม 2546 - 28 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นายปัญญา - ยังประดิษฐ 29 พฤศจิกายน 2547 - 30 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นายประเสริฐ - สงวนเดือน 9 พฤศจิกายน 2552 - 25 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
นายอรรถชัย - สุกใส 26 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ