ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุร เปิดฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 10/02/2560
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำน้ำยาเอนกประสงค์ในครัวเรือน
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการถักพรมเช็ดเท้าและเปลนอนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษวัสดุเหลือใช้
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศพจ.ปราจีนบุรี ฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมท่อทองแดง ให้กับพนักงานบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ และ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ และ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑ คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ฝึกอบรมการปูผ้าปูที่นอน ณ ศักดิ์สุภารีสอรท์ อ.นาดี ปราจีนบุรี
ว้นที่ข่าว : 04/06/2558
การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 10/02/2558
รายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการ