ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รับบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 26/01/2560
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา จำนวน 20 คน
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
DSD Exercise ออกกำลังเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 01/12/2559
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒ คน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2559
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ว้นที่ข่าว : 01/12/2559
การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ คน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2559 จำนวน 13 คน
ว้นที่ข่าว : 08/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบสามล้อโยกเพิ่มให้ผู้พิการ
ว้นที่ข่าว : 08/11/2559
โครงการจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สำหรับเกษตรกร รองรับ Thailand 4.0 Smart Farmers
ว้นที่ข่าว : 07/11/2559
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 14 คน
ว้นที่ข่าว : 03/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท สยามนิตติ้ง โปรดักส์ จำกัด จัดทำโบว์ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ ตามเป้าหมาย ๙๙,๙๙๙ ชิ้น
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอรรถชัย สุกใส นำคณะเจ้าหน้าที่ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอรรถชัย สุกใส และเจ้าหน้าที่รวมใจจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์มีเป้าหมาย จำนวน ๙๙,๙๙๙ ชิ้น
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
การประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 27 ต.ค.2559 จำนวน 16 คน
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
ฝึกอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ว้นที่ข่าว : 13/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประสานการจัดตั้งตั้งศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ว้นที่ข่าว : 04/10/2559
ประชุมสถานประกอบการในเครือสหพัฒน์ ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 04/10/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 146 รายการ