หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
 
หัวข้อเรื่อง สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
รายละเอียด
รุ่นที่:::9 สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
วันที่เริ่มฝึก 20/6/2559 จบฝึก 24/6/2559   สถานที่ฝึก -
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
24 มิถุนายน 2559