หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
 
หัวข้อเรื่อง สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
รายละเอียด
รุ่นที่:::8 สาขา:::พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)
วันที่เริ่มฝึก 11/1/2559 จบฝึก 20/1/2559   สถานที่ฝึก บริษัท ศรี่ราชา เอวิเอชั่น จำกัด
 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
11 มกราคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
20 มกราคม 2559