หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษวัสดุเหลือใช้

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒๐ คน


ว้นที่ข่าว : 05/01/2560