หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
DSD Exercise ออกกำลังเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2559 นายอรรถชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “DSD Exercise ออกกำลังเพื่อสุขภาพ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรง และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการคนไทยได้ออกกำลังกาย ณ  อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น


ว้นที่ข่าว : 01/12/2559