หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มบริษัท โปรมีโก้เซอร์วิส จำกัด) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ คน ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี


ว้นที่ข่าว : 28/10/2559