หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 เทคนิคการสอนงาน 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 พนักงานขับรถบรรทุกเพื่อการพานิชย์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 พนักงานตกแต่งอาหาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 พนักงานดูแลความสะอาดส่วนกลาง 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การทำขนมเบเกอรี่ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 การแปรรูปผลไม้ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 37 รายการ