หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 การทำขนมเบเกอรี่ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 การแปรรูปผลไม้ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 18 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 การบัดกรี 30 25 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ