หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 18 19 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 พนักงานขับรถยนต์ 30 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 การประกอบอาหารไทย 30 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 พนักงานดูแลห้องพัก 18 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 18 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 การควบคุมระบบอุณหภูมิแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 30 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 การเพาะเห็ด 30 25 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 พนักงานตกแต่งอาหาร 18 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 การควบคุมระบบอุณหภูมิแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 30 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 การเพาะเห็ด 30 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 16 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 18 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้าน 30 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 การออกแบบเสื้อผ้า 30 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 23 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 82 รายการ