หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 พนักงานนวดไทย 30 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 18 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 การทำสบู่ผลไม้และสมุนไพร 30 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 มาตรฐานการผลิตและควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ในสายการผลิต 30 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 การจักสาน 30 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 การทำขนมไทย 18 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 การทำขนมไทย 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 การทำขนมไทย 18 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 การทำขนมไทย 18 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 75 รายการ