หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ 18 24 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้าน 30 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 2 18 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การทำสบู่ผลไม้และสมุนไพร 30 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 การทำสบู่ผลไม้และสมุนไพร 30 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 24 รายการ