หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 พนักงานขับรถบรรทุกเพื่อการพานิชย์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 พนักงานตกแต่งอาหาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 พนักงานดูแลความสะอาดส่วนกลาง 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 การทำขนมเบเกอรี่ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 การแปรรูปผลไม้ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Solid work พื้นฐาน 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 30 รายการ