หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การบริการและการจัดการคลังสินค้า 30 20 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 20 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 การทำพรมเช็ดเท้า 18 20 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 30 20 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 การบริหารสินค้าคงคลัง 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 การทำขนมไทย 18 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 เทคนิคการสอนงาน 30 27 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 พนักงานขับรถบรรทุกเพื่อการพานิชย์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 17 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 พนักงานดูแลความสะอาดส่วนกลาง 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 พนักงานตกแต่งอาหาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การแปรรูปผลไม้ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 การทำขนมเบเกอรี่ 18 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 42 รายการ