หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 26 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
3 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
4 สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 29 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
5 ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ 18 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
7 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
8 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
9 พนักงานดูแลห้องพัก 18 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
10 การจัดดอกไม้สด 30 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
11 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
12 การบำรุงรักษารถยนต์ 18 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
13 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking 30 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
15 เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
16 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 4 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
17 การออกแบบเสื้อผ้า 30 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
18 เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
19 พนักงานขับรถยนต์ 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
20 เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
21 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
23 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 51 รายการ