หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 27 1 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 28 3 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ