ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาานฝีมือแรงงาน 55 สาขาอาชีพ
143
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ ๒)
107
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ