หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เทรนหัวหน้างานมืออาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “หัวหน้างานมืออาชีพ” (Super Blue Collar) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้างานในสายการผลิต ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

 


ว้นที่ข่าว : 15/05/2562