หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

28 มี.ค.62 นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากผอา ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะฝีมือในการนำผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสระแก้ว มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นพวงมาลัยกรผ้าขาวม้า ซึ่งใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น มาลัยมอบให้ผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  พวงมาลัยรับไหว้งานแต่ง  ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว หรือทำเป็นพวงหรีดงานศพ ทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้  มีความสุข รู้สึกตัวเองมีคุณค่ามีความสามารถ ช่วงระหว่างการฝึกนี้ มีคำสั่งซื้อพวงมาลัยจำนวน 400 พวง ซึ่งต้นทุนผ้าขาวม้าผืนละ 120 บาท เพิ่มมูลค่าทำเป็นมาลัยกร ราคาพวงละ 250 บาท ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างในการทำได้วันละ 3 พวง มีรายได้วันละ 300 บาท

 


ว้นที่ข่าว : 29/03/2562