หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.เพชรบุรี วัดฝีมือนักศึกษาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี)  จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ1ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 27 คน เพื่อวัดทักษะฝีมือในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


ว้นที่ข่าว : 15/02/2562