หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (สนพ.แพร่)  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ให้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower กิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการด้วยการตลาดออนไลน์ สาขาการสร้างตลาดออนไลน์ ใช้ระยะเวลาฝึก 42 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ สร้างอาชีพผ่านออนไลน์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 08/01/2562