หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพร.10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 93/2562 จำนวน 8 สาขา มีรายละเอียดดังนี้ั

1. สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

3. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์

4. สาขาช่างซ่อมรกจักรยานยนต์

5. สาขาช่างสีรถยนต์

6. สาขาช่างเชื่อมอารกโลหะด้วยมือ

7. สาขาช่างกลึง

8. สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.) จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 และผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://www.dsd.go.th/lampang  , facebook.com/lampangskill หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 0-54356681 - 4 ต่อ 503

 


ว้นที่ข่าว : 03/01/2562