หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายชัย มีเดชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ให้การต้อนรับนายซึงมุก อิม ผู้อำนวยการสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี สำนักงานประจำประเทศไทย และคณะ ที่ได้เยี่ยมชมสถาบันฯ  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแรงงานไทยที่ต้องการที่จะไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี และกลุ่มแรงงานที่กำลังใกล้ที่จะหมดสัญญาจ้างในสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 29/11/2561