หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือการขับรถยกฟอร์คลิฟท์ ให้กับพนักงานสถานประกอบกิจการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12สงขลา)  ฝึกอบรมยกระดับฝีมือตามความต้องการของพื้นที่ สาขาการขับรถยกฟอร์คลิฟท์(Forklift Trucks) อย่างปลอดภัย จำนวน 8 ชั่วโมง ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทเกษม จำนวน 8 คน ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สพร.12 สงขลา ตามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทเกษม กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกเครื่องยนต์ ระดับ1 ด้วย


ว้นที่ข่าว : 29/10/2561