หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นครพนม เปิดรับสมัครหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 8 สาขา รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561


ว้นที่ข่าว : 17/10/2561