หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พะเยา ยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา(สนพ.พะเยา) เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)  ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 คน เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือต่อไป ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งต้นศรี ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 


ว้นที่ข่าว : 20/02/2561