หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรีจัดฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (สนพ.สระบุรี) จัดฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชั่วโมง จำนวน 19 คน และ สาขาการออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชม. จำนวน 18 คน ระหว่างวัน ที่ 27 - 31 ม.ค. 61  การช่อมแผงวงจรอินเวอร์เตอร์เครื่องปรับอากาศ 30 ชม.จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-  2  ก.พ.61และหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18  ชม.จำนวน   24 คน ระหว่างวันที่   29-31 ม.ค.61ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561