หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สร้างผู้ประเมินการทดสอบ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

(22 สิงหาคม 2560) นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดฝึกอบรม “ผู้ประเมินการทดสอบ สาขาการควบคุมลำดับขั้น (Sequence Control) ระดับ 2”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์กับกระทรวงแรงงาน สาธารณสุข และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาเจ้าหน้าของกพร.และหน่วยงานเอกชนในการเป็นผู้ประเมินทดสอบในสาขานี้ ดำเนินอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการประเมินทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Evaluation System Promotion Program (SESPP)) ที่ทางญี่ปุ่นสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างและปรับปรุงระบบการประเมินผลทักษะ โดยการถ่ายทอดระบบการทดสอบและฝึกอบรมทักษะแบบญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นในภาครัฐและเอกชน ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และการทดลองการประเมินทักษะเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง ณ ห้อง Electronic & Electrical อาคารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

 


ว้นที่ข่าว : 22/08/2560