หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญชวนร่วมอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

     ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อย่างมาก  เพื่อบริการประชาชนในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถ ทักษะฝีมือเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า” เป็นศูนย์ต้นแบบที่มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แนะนำเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานเดียวกับศูนย์ยามาฮ่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพช่างรถจักรยานยนต์ (ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) เข้ารับการฝึกอบรมกับศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาพื้นฐานรถจักรยานยนต์พื้นฐานระดับ BRONZE  หรือสาขาอื่นๆร่วมถึงหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
        โดยสามารถเข้ารับการฝึกได้ที่ สพภ.1 สมุทรปราการ / สพภ.2 สุพรรณบุรี / สพภ.3 ชลบุรี / สพภ.4 ราชบุรี / สพภ.5 นครราชสีมา / สพภ.6 ขอนแก่น / สพภ.7 อุบลราชธานี / สพภ.8 นครสวรรค์ /สพภ.9 พิษณุโลก / สพภ.10 ลำปาง / สพภ.11 สุราษฏร์ธานี / สพภ.12 สงขลา 


ว้นที่ข่าว : 02/08/2559