หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.พิจิตร ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

 

...

 

...
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร (ศพจ.พิตร) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาหารไทยในจังหวัดพิจิตรเพื่อเตรียมไปทำงานต่างประเทศ ณ อาคารศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

 

ว้นที่ข่าว : 19/05/2559

ว้นที่ข่าว : 23/05/2559