หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน (1).jpg 3,261 KB .jpg 247 ดาวน์โหลด
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (3).jpg 466 KB .jpg 247 ดาวน์โหลด
นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (1).jpg 1,441 KB .jpg 201 ดาวน์โหลด
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (3).jpg 145 KB .jpg 170 ดาวน์โหลด
นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (4).jpg 290 KB .jpg 191 ดาวน์โหลด
นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (1).jpg 167 KB .jpg 170 ดาวน์โหลด
นายสมเกียรติ บุญทอง รักษาการที่ปรึกษากฎหมาย.jpg 305 KB .jpg 174 ดาวน์โหลด
พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน.jpg 1,023 KB .jpg 287 ดาวน์โหลด
นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน.jpg 546 KB .jpg 109 ดาวน์โหลด
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัด ก.กระทรวง.jpg 108 KB .jpg 138 ดาวน์โหลด
ประวัติ ปลัด ก.เเรงงาน.jpg 154 KB .jpg 99 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ