หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 0 0 08/07/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 12 8 01/06/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 26 19 05/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง pdf เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 41 26 01/04/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 70 60 09/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 51 33 04/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 55 34 27/02/2563 27/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 40 27 03/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม folder การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 68 50 07/01/2563 07/01/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 43 32 02/01/2563 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 folder การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 83 56 13/12/2562 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน folder ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 184 121 11/12/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 69 รายการ