หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟอร์ม เอกสาร อื่นๆ folder ใบขออนุญาติ ยืม - คืนนำวัสดุฝึกออกนอกสถานที่ราชการ 11 7 17/02/2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม เอกสาร อื่นๆ folder ใบยืม - คืนครุภัณฑ์ ออกนอกสถานที่ราชการ 9 6 17/02/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 16 11 05/02/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 26 15 06/01/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 46 27 04/12/2563 04/12/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 51 31 04/11/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 57 40 14/10/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 64 47 02/10/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 88 64 06/09/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 85 66 04/08/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม pdf ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2563 - 2564 83 64 10/07/2563 10/07/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่งบทดลอง folder เอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 68 50 08/07/2563 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 80 รายการ