ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายวีระวัฒน์ - สิริปูชกะ 1 ธันวาคม 2542 - 19 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
นายผ่อน - สวิง 20 มีนาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 1 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
นายประสงค์ - นาแพร่ 18 มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
นายสุนทร - จันทร์เกตุ 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
 


รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ