ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 28/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 26/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 14/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 12/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ
ว้นที่ข่าว : 07/07/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)
ว้นที่ข่าว : 15/06/2559
ศพจ.แพร่ และวิทยาลัยการอาชีพสองร่วมตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4 สาขา
ว้นที่ข่าว : 10/06/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 30/05/2559
ศพจ.แพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/05/2559
รับสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 23/05/2559
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/05/2558
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 06/05/2558
ศพจ.แพร่จัดมหกรรมทดสอบ วันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 06/03/2558
ศพจ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานช่างยนต์
ว้นที่ข่าว : 24/02/2558
ศพจ.แพร่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/02/2558
ศพจ.แพร่ ทดสอบค่าจ้างตามมาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2558
เปิดฝึกและทดสอบสาขาซ่อมเครื่องยนต์
ว้นที่ข่าว : 18/12/2557
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 64 รายการ