ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ แพร่ ทดสอบช่างไฟฟ้า ให้กับแรงงานทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 20/05/2561
สนพ.แพร่ ดำเนิินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างซ่อมรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบฯ สาขาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ
ว้นที่ข่าว : 20/10/2560
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯให้กับศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560
สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาประมวลผลคำ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 16/08/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/07/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
สนพ.แพร่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 15/06/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 18/03/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 11/03/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 11/02/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ
ว้นที่ข่าว : 05/02/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 26/01/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 58 รายการ