ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 28/10/2562
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน oneplan จังหวัดแพร่
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CNC)
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
สนพ.แพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 3/2562
ว้นที่ข่าว : 07/05/2562
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมโซล่าเซล์
ว้นที่ข่าว : 22/02/2562
สนพ.แพร่ ปิดฝึกอบรม ตัดแต่งผมบุรุษ (ข้าราชการตำรวจ)
ว้นที่ข่าว : 22/02/2562
สนพ.แพร่ ฝึกอบรม ตัดแต่งผมบุรุษ (ข้าราชการตำรวจ)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2562
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 28/01/2562
สนพ.แพร่ ฝึกอบรม ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน จำนวน 2 สาขา
ว้นที่ข่าว : 22/01/2562
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมให้แก่คนพิการ ด้วยการตลาดออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมสาขาการสร้างตลาดออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การแปรรูปเนื้อสัตว์ฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การจักสานฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาศิลปะประดิษฐ์ฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 98 รายการ