ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 20/05/2561
สนพ แพร่ ฝึกอบรมกิจกรรม รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ แพร่ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ.แพร่ ฝึกยกระดับ การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับ ช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สนพ.แพร่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.แพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ ดำเนินจัดฝึกอบรมฯ สาขาช่างสีเครื่องเรือน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 11/12/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการ สอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สนพ.แพร่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 13/11/2560
สนพ.แพร่ เปิดฝึกอบรมเสริมทักษะฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคารฯ
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมให้ความรู้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 18/10/2560
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมฯ สาขาการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 3-2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพแพร่ ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอาชีพเสริม สาขา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังฯ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ แพร่ เปิดฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ สาขาการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ แบบผสม ไม้ เหล็กฯ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
สนพ.แพร่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังฯ
ว้นที่ข่าว : 16/08/2560
ฝึกอบรมโครงการอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบผสมผสานฯ
ว้นที่ข่าว : 03/08/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 74 รายการ