ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การแปรรูปเนื้อสัตว์ฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การจักสานฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาศิลปะประดิษฐ์ฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาศิลปะประดิษฐ์ฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ การจักสานฯ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฯ
ว้นที่ข่าว : 28/05/2561
สนพ. แพร่ ฝึกอบรมฯ ARTCAM
ว้นที่ข่าว : 28/05/2561
สนพ แพร่ ฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 20/05/2561
สนพ แพร่ ฝึกอบรมกิจกรรม รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ แพร่ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ ปี 2561
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ.แพร่ ฝึกยกระดับ การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 10/03/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับ ช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สนพ.แพร่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.แพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ ดำเนินจัดฝึกอบรมฯ สาขาช่างสีเครื่องเรือน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 85 รายการ