พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

รับสมัครผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  
 

เอกสารดาวน์โหลด สำหรับการรับรองความรู้ความสามารถ

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ.2557
แบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ทำงาน
คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คร.10
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 


เว็บเมล์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน