หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ จัดฝึกอบรมตาม"โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดฝึกอบรมตาม"โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพช่างไม้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไม้จังหวัดแพร่ หลักสูตรเทคนิคงานสีไม้สมัยใหม่ รุ่นที่ 1/2563 ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 63 ณ วัดโพธิสุนทร หมู่ 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  21 คน 
         โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้


ว้นที่ข่าว : 23/06/2563