หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ แพร่ ทดสอบ ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...

        วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย จำนวน 22 คน ณ แผนกช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 23/02/2562