หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมโซล่าเซล์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล์ ให้กับช่างในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาฝึกจำนวน 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 22/02/2562