หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ ฝึกอบรม ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้กับช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ Pasma LCD  LED จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เป็นประโยชน์กับช่าง ยุค 4.0

ว้นที่ข่าว : 23/01/2562