หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน จำนวน 2 สาขา

ข่าวฝึกอบรม

...

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562
จำนวน 2 สาขา
1. สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรม 2 เดือน (280 ชั่วโมง)
2. ช่างเย็บจักรอุตสาหกกรรม ฝึกอบรม 2 เดือน (280 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.


ว้นที่ข่าว : 22/01/2562