หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างซ่อมรถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          วันที่ 5-6 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  นายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการฯ  มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  ให้กับกลุ่มนักศึกษาปีสุดท้าย  มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 25 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


 


ว้นที่ข่าว : 08/01/2562