หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

          วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  นายสุนทร จันทร์เกตุ มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ด้วยระบบ E-testing System สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ให้กับกลุ่มแรงงานทั่วไป และนักศึกษาปีสุดท้าย  มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 13 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

 


ว้นที่ข่าว : 08/01/2562