หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ แพร่ ทดสอบช่างไฟฟ้า ให้กับแรงงานทั่วไป

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

         ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 61 จำนวนผู้ทดสอบ 13 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 


ว้นที่ข่าว : 20/05/2561