หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนิินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

          วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  มอบฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จำนวน 14 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 15/03/2561