หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบฯ สาขาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สอบภาคความรู้ด้วยระบบ E-Testing System ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน และบุคคลทั่วไป มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 10 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 10 คน ณ อาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 14/02/2561