หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานไม้ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ว้นที่ข่าว : 10/01/2561