หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 25 คน ณ อาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 10/01/2561