หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยนายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ มอบหมายให้ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานไม้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่  ปีงบประมาณ 2561 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จังหวัดแพร่


ว้นที่ข่าว : 19/12/2560