หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.แพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ ดำเนินจัดฝึกอบรมฯ สาขาช่างสีเครื่องเรือน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยนายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ มอบหมายให้ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีงานไม้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่  ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรช่างสีเครื่องเรือน รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 6 – 8, 12 – 13 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ หัวดง – ดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ว้นที่ข่าว : 13/12/2560