หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

          วันที่ 11 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 มีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


ว้นที่ข่าว : 11/12/2560