หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจำนวน 24 คน ณ โรงงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 11/12/2560