หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์จากไม้สัก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 25/11/2560