หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 20 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 20/10/2560